1963
MGB

Tidig sk. "pull handle" modell

Kreera web&design Logo